21.07.2022
Výběrové řízení kuchař / kuchařka

21.07.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - Pracovník v sociálních službách

30.05.2022
V dubnu 2022 bylo Chráněné bydlení zahrnuto do projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“, který je předkládán do Operačního programu Zaměstnanost+, dále jen OPZ. Realizace projektu spočívá v zajištění Chráněného bydlení Náchod, vzniklého Transformací Domova a byla zahájena podpisem protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku mezi KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM a DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

Archiv novinek
21.07.2022 
Výběrové řízení kuchař / kuchařka

21.07.2022 
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - Pracovník v sociálních službách

30.05.2022 
V dubnu 2022 bylo Chráněné bydlení zahrnuto do projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“, který je předkládán do Operačního programu Zaměstnanost+, dále jen OPZ. Realizace projektu spočívá v zajištění Chráněného bydlení Náchod, vzniklého Transformací Domova a byla zahájena podpisem protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku mezi KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM a DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

29.04.2022 
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022 
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022 
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

28.02.2022 
Informace, týkající se změny úhrad za ubytování, stravu a péči

14.01.2022 
Dne 6. 1. 2022 byl otevřen objekt Chráněného bydlení v Náchodě.

12.11.2021 
Vzhledem ke zhoršující se situaci epidemie – COVID 19 jsme se, po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého k, rozhodli zrušit plánovanou vánoční výstavu výrobků klientů v našem zařízení dne 20. 11. 2021. Děkujeme za pochopení.

27.09.2021 
Vstup do budov zařízení

17.06.2021 
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM PLATNÉ OD 8.6.2021 JSOU ULOŽENY V NABÍDCE ZÁKLADNÍ INFORMACE.

05.05.2021 
!!!VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO!!! - ZDRAVOTNÍ SESTRA

27.04.2021 
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V ZAŘÍZENÍ PLATNÉ OD 12.4.2021 JSOU ULOŽENY V ZÁKLADNÍCH INFORMACÍCH

11.02.2021 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 11.2.2021

12.01.2021 
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KHS HRADEC KRÁLOVÉ ZE DNE 12.1.2021 JE DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ. Bližší informace podá ředitelka Domova Mgr. Eva Fremuthová, MBA, tel.č. 739 460 286

08.01.2021 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DNSV!!!!!!

08.12.2020 
DESATERO K NÁVŠTĚVÁM V ZAŘÍZENÍ

30.11.2020 
Informace k 30.11.2020

05.11.2020 
Oznamujeme, že k dnešnímu dni byla v DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU zjištěna nákaza COVID 19. Jedná se o první případ, nakažen je zaměstnanec. DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU informoval všechny dotčené orgány a přijal veškerá opatření, která jsou uložena zákonnými normami. Nadále trvá zákaz návštěv v zařízení a další stanovená opatření, která směřují k minimalizaci šíření nákazy. O nastavených opatřeních jsou průběžně formou webových stránek podávány informace.Bližší info podá paní ředitelka Mgr. Eva Fremuthová, MBA.

13.10.2020 
Oznámení platné od 13.10.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

12.10.2020 
Oznámení platné od 9.10.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

16.09.2020 
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020 
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020 
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020 
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

18.04.2020 
Dne 9.4.2020 vydalo MZ ČR mimořádné opatření týkající se prevence - ochrany ohrožených skupin obyvatel v ČR. Toto opatření se týká i DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. V rámci prevence před zavlečením nákazy COVID-19 do zařízení DOMOVA jsou realizována preventivní vyšetření, která se týkají všech našich zaměstnanců. Preventivní testování je prováděno každých 14 dní, po domluvě se smluvním lékařem proškolenými zdravotními sestrami domova. K 18.4.2020 bylo celkem testováno již 44 zaměstnanců s negativním výsledkem na nemoc COVID-19. Taktéž do dnešního dne nebyla potvrzena žádná nákaza nemocí COVID-19 u našich klientů. Prosíme veřejnost, aby akceptovala skutečnost, že přítomnost RZP v zařízení DOMOVA je vždy spojena se zhoršeným zdravotním stavem našich klientů, kterým však nemusí být výhradně diagnostikována v současné době ve všech pádech skloňovaná nákaza. Pokud potřebujete konkrétní, na pravdě založenou informaci, rádi Vám ji poskytneme. Telefonní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách. Děkujeme všem našim zaměstnancům za skvělou práci a veřejnosti za pochopení.

25.03.2020 
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

17.03.2020 
UZAVŘENÍ BRANEK DOMOVA - DO ODVOLÁNÍ JSOU UZAMČENY VŠECHNY BRANKY DOMOVA.

03.03.2020 
Z důvodu opatření týkající se virového onemocnění se nebude konat jarní výstava v Domově. Děkujeme za pochopení.

03.03.2020 
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KHS Hradec Králové

03.03.2020 
KRITÉRIA HODNOCENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

03.03.2020 
DŮLEŽITÉ!!! INFORMACE K PREVENCI PROTI INFEKČNÍMU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

18.11.2019 
ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU VÝROBKŮ DÍLEN DOMOVA, KTERÁ SE KONÁ 30.11.2019 V PROSTORÁCH DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH.

16.09.2019 
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU RYTMUS, KTERÁ SE KONÁ 19.9.2019 OD 13.00 HOD. V KD KLUB V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH.

25.03.2019 
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU POŘÁDÁ PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU DNE 13.4.2019 V PROSTORÁCH DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ VÍTÁNI.

07.07.2017 
PO ROCE JSME OPĚT ZOPAKOVALI MÓDNÍ PŘEHLÍDKU V DOMOVĚ ZA ÚČASTI TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA...

06.06.2017 
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA.

10.04.2017 
PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU NAŠICH JARNÍCH VÝROBKŮ...

27.01.2017 
PODÍVEJTE SE NA FOTKY Z NAŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVY.

01.10.2016 
1.10.2016 BYL V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU V ROKYTNICI V O.H. ZAHÁJEN PROJEKT TRANSFORMACE DNSV.

30.09.2016 
PODÍVEJTE SE NA FOTKY Z LETOŠNÍHO RYTMU...

02.08.2016 
VE ČTVRTEK 28.7.2016 SE U NÁS KONALA MÓDNÍ PŘEHLÍDKA S VYSTOUPENÍM TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA. POKUD JSTE SE NEPŘIŠLI PODÍVAT, MŮŽETE SHLÉDNOUT NAŠI FOTOGALERII Z TÉTO AKCE...

10.06.2016 
BYLO VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...

04.05.2016 
KONCEM DUBNA SE VŠUDE PÁLÍ ČARODĚJNICE. I MY JSME VĚRNI TÉTO TRADICI, TAK I LETOS JSME SI TUTO AKCI UŽILI.

01.04.2016 
POKUD JSTE NESTIHLI NAVŠTÍVIT NAŠI JARNÍ VÝSTAVU, MŮŽETE SE PODÍVAT DO FOTOGALERIE...

15.12.2015 
ZÚČASTNILI JSME SE ADVENTNÍHO JARMARKU NA ROKYTNICKÉM ZÁMKU.

09.12.2015 
MĚSTEM CHODIL MIKULÁŠ A ZASTAVIL SE I V NAŠEM DOMOVĚ.

30.11.2015 
V DOMOVĚ SE KONALA PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ NAŠICH TERAPEUTICKÝCH DÍLEN. KDO JSTE NEPŘIŠEL OSOBNĚ, MŮŽETE SE PODÍVAT ALESPOŇ NA FOTOGRAFIE.

20.10.2015 
ŘÍJEN SE V DOMOVĚ NESL V DUCHU BESED A PŘEDNÁŠEK. JEDNOU Z NICH BYLA I BESEDA O AFRICE S PANÍ BROŇOU HALBRŠTÁTOVOU.

30.09.2015 
VE ČTVRTEK 24.9. SE V SÁLE RESTAURACE KLUB KONAL DALŠÍ ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE RYTMUS.

31.07.2015 
LÉTO PŘÁLO VÝLETŮM, TAK JSME TAKÉ VYRAZILI NA PŘÍJEMNOU PROCHÁZKU MODLIVÝM DOLEM V KUNVALDĚ.

23.07.2015 
K LÉTU PATŘÍ OPÉKÁNÍ A KE KAŽDÉMU TÁBORÁKU PAK KYTARA A ZPÉV. ZAŘÍDILI JSME SE PODLE TOHO A STRÁVILI TAK VELMI PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE.

21.07.2015 
V RÁMCI ANENSKÉ POUTI JSME NAVŠTÍVILI KONCERT TÓNY BEZ HRANIC VE FARNÍM KOSTELE VŠECH SVATÝCH V ROKYTNICI.

25.06.2015 
OPĚT JSME SE PROLETĚLI NA HRADECKÉM LETECKÉM DNI...

19.06.2015 
V RÁMCI DNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYSTOUPIL NÁŠ DRAMATICKÝ KROUŽEK SE SVOJÍ DIVADELNÍ HROU V RYCHNOVÉ NAD KNĚŽNOU. MĚLI JSME ZDE I SVŮJ STÁNEK S PREZENTACÍ NAŠICH VÝROBKŮ.

10.06.2015 
SPOLEČNĚ S NAŠIMI PŘÁTELI ZE ŽAMPACHU JSME NAVŠTÍVILI DÍLNY NA KOPEČKU V BARTOŠOVICÍCH V O. H.

03.06.2015 
ZÚČASTNILI JSME SE KYTAROVÉHO KONCERTU V ZUŠ ŽAMBERK.

11.05.2015 
OPĚT JSME NAVŠTÍVILI PŘÁTELE V PDZ A STACIONÁŘI V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU...

05.05.2015 
LETOS JSME SICE ČARODĚJNICE STRÁVILI POD STŘECHOU, ALE NA DOBRÉ NÁLADĚ NÁM TO NEUBRALO. DOKONCE JSME SI I ZATANČILI...

27.04.2015 
ZÚČASTNILI JSME SE SKAUTSKÉ MŠE, A TO JAKO ÚČINKUJÍCÍ ZPĚVÁCI NA KÚRU V KOSTELE SV. JIŘÍ V KUNVALDĚ.

01.04.2015 
V DOMOVĚ SE KONALA JARNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ NAŠICH TERAPEUTICKÝCH DÍLEN...

02.03.2015 
SEZNAMOVALI JSME SE S PC.

28.02.2015 
NAVŠTÍVILI NÁS PŘÁTELÉ Z MÍSTNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A PŘEDVEDLI NÁM SVŮJ DRAMATICKÝ KROUŽEK A SBOREČEK.

16.02.2015 
LETOS JSME SI MASOPUSTNÍ VESELÍ UŽILI I COBY JEHO ÚČASTNÍCI NA ROKYTNICKÉM NÁMĚSTÍ...

06.02.2015 
VYDALI JSME SE NA EXKURZI DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ŽAMBERKU...

27.01.2015 
PŘIŠLO NÁM PODĚKOVÁNÍ OD STAROSTY KUNVALDU A Z OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD ORLICÍ...

22.01.2015 
V TOMTO MĚSÍCI JSME OTEVŘELY TERAPEUTICKÉ DÍLNY V NOVÝCH PROSTORÁCH PĚSTITELSKÉ PÁLENICE V ROKYTNICI V O. H.

29.12.2014 
DVA DNY PŘED ŠTĚDRÝM DNEM NÁS NAVŠTÍVIL PAN FARÁŘ, POVÍDAL SI S NÁMI O VÁNOCÍCH A NAKONEC JSME SI VŠICHNI SPOLEČNĚ ZAZPÍVALI KOLEDY...

15.12.2014 
NA ROKYTNICKÉM ZÁMKU SE KONAL ADVENTNÍ JARMARK, KDE JSME I MY MĚLI SVŮJ STÁNEK S VÝROBKY NAŠICH TERAPEUTICKÝCH DÍLEN...

11.12.2014 
OPĚT JSME SI JELI ZAHRÁT BOWLING S KLIENTY PDZ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU...

09.12.2014 
MĚSTEM CHODIL MIKULÁŠ A ZASTAVIL SE TAKÉ U NÁS...

08.12.2014 
V DOMOVĚ SE 5. - 6. 12. KONALA PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA...

10.09.2014 
ZÚČASTNILI JSME SE TURNAJE V PŘEHAZOVANÉ V KVASINÁCH, ODKUD JSME SI PŘIVEZLI SLADKÉ OCENĚNÍ ZA TŘETÍ MÍSTO...

12.05.2014 
SPOLEČNĚ S NAŠIMI PŘÁTELI ZE ŽAMPACHU A SE ŽÁKY MÍSTNÍ ŠKOLY JSME SE PUSTILI DO CHEMICKÝCH POKUSŮ NEJRŮZNĚJŠÍHO DRUHU...

18.04.2014 
V DOMOVĚ SE OPĚT KONALA JARNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN DOMOVA...

28.02.2014 
OPĚT JSME SE ZÚČASTNILI ZAJÍMAVÉ BESEDY S PANÍ BROŇOU HALBRŠTÁTOVOU, TENTOKRÁT O UGANDĚ - PERLE JIŽNÍ AFRIKY...

27.02.2014 
VYRAZILI JSME NA BOWLING DO RYCHNOVSKÉHO SPOLEČENSKÉHO CENTRA GAPA...

26.02.2014 
DO TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY LÁRY FÁRY V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU JEZDÍME PRACOVAT UŽ NĚJAKÝ TEN PÁTEK, ALE AŽ TEĎ JSME U PRÁCE TEPRVE NECHALI ZVĚČNIT...

17.02.2014 
PŘÍZNIVÉ POČASÍ NÁM DOVOLILO VYPRAVIT SE PO STOPÁCH GEOCACHINGU V ROKYTNICI...

03.02.2014 
NÁVŠTĚVA PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PANA JANA HAMÁČKA V NAŠEM DOMOVĚ.

09.01.2014 
V NEDĚLI 5.1.2014 JSME SPOLEČNĚ SE SBOREM Z HOR VYSTOUPILI NA TŘÍKRÁLOVÉM KONCERTĚ V KOSTELE SV. JIŘÍ V KUNVALDĚ. PŘED KONCERTEM JSME SI VŠAK JEŠTE TŘI KRÁLE VYZKOUŠELI NA VLASTNÍ KŮŽI...

31.12.2013 
ŠTĚDRÝ DEN V DOMOVĚ...

20.12.2013 
PŘED VÁNOCEMI SE ZA NÁMI PŘIŠEL PODÍVAT PAN FARÁŘ...

16.12.2013 
ZÚČASTNILI JSME SE ADVENTNÍHO JARMARKU NA ROKYTNICKÉM ZÁMKU, KDE MĚL SVŮJ STÁNEK I NÁŠ DOMOV...

10.12.2013 
MĚSTEM CHODIL MIKULÁŠ SE SVOJI DRUŽINOU A NEVYNECHAL ANI NÁŠ DOMOV...

22.11.2013 
ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT NA FOTOGRAFIE Z RYTMU 2013...

20.11.2013 
LETOŠNÍ RYTMUS JE ZA NÁMI A S NÍM I AKCE PĚT LET POTÉ...

01.11.2013 
I LETOS JSME SE ZÚĆASTNILI LEKCÍ SPOLEČENSKÉHO TANCE A UKONČILI JSME JE 31. 10. 2013 SLAVNOSTNÍM VĚNEČKEM V DLOUHOŇOVICÍCH U ŽAMBERKA...

23.09.2013 
TŘETÍ TÝDEN V ZÁŘÍ JSME STRÁVILI NA PAVLÁTOVĚ LOUCE, A TO NA SPOLEČNÉM TÁBOŘE SPŘÁTELENÝCH ZAŘÍZENÍ NAŠEHO KRAJE. I KDYŽ NÁM POČASÍ MOC NEPŘÁLO, PODNIKLI JSME NĚKOLIK VÝLETŮ A UŽILI SI TO...

20.09.2013 
BYLI JSME POZVÁNI NA OSLAVU 20. VÝROČÍ VZNIKU STACIONÁŘE SV. FRANTIŠKA V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU. DOSTALO SE NÁM VŘELÉHO PŘIJETÍ A DOBŘE JSME SE BAVILI...

19.09.2013 
JELIKOŽ JSME ZASLECHLI, ŽE ROSTOU, TAK JSME I MY VYRAZILI PO HOUBAŘSKÉ STEZCE. ANI NE TAK S CÍLEM, KDO PŘINESE VÍC HUB, ALE STRÁVIT ODPOLEDNE PŘÍJEMNOU PROCHÁZKOU...

10.09.2013 
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI TURNAJE V PŘEHAZOVANÉ V KVASINÁCH, ZABOJOVALI JSME A ZÍSKALI TŘETÍ MÍSTO VE SVÉ KATEGORII...

06.09.2013 
VYRAZILI JSME DO KUNVALDU PO STOPÁCH ČESKÝCH BRATŘÍ A NAVŠTÍVILI ZAJÍMAVÁ MÍSTA JAKO BRATRSKOU LÍPU, DOMEK NA SBORU A KONČINY...

22.08.2013 
VYDALI JSME SE NA VÝLET DO MALÝCH SVATOŇOVIC, KDE JSME SE KROMĚ JINÉHO ZÚČASTNILI I POUTNÍ MŠE...

07.08.2013 
BYLI JSME SE PODÍVAT VE ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE NA VYSTOUPENÍ ESTONSKÉHO SOUBORU KOLGA. ROZHODNĚ SE BYLO NA CO DÍVAT. JEJICH VYSTOUPENÍ UCHVÁTILO VŠECHNY PŘÍTOMNÉ.

05.08.2013 
V DEŠTNÉM V O. H. PROBÍHALY OPĚT JAKO KAŽDÉ LÉTO SVÁTKY SKLA. ZAVÍTALI JSME NA AKCI S NÁZVEM - TAVENÍ SKLA DŘEVEM DO AREÁLU DEŠTENSKÉHO MUZEA TURISTIKY, SPORTU A ŘEMESEL...

02.07.2013 
PŘIJALI JSME POZVÁNÍ OD DOMOVA POD KUŇKOU A PŘIJELI JSME NA DISKOTÉKU S PAVLEM CEJNAREM. BYLO TO PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE. OSTATNĚ - ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT NA FOTKY...

25.06.2013 
ZÚČASTNILI JSME SE LETECKÉHO DNE V HRADCI KRÁLOVÉ, A TO V SOBOTU 22. ČERVNA 2013. K VIDĚNÍ BYLO MNOHÉ...

04.06.2013 
POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ TÝDEN JSME SE ÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA. LETOS JSME BYLI OBZVLÁŠTĚ ÚSPĚŠNÍ, DOVEZLI JSME SI SPOUSTU MEDAILÍ A ZÁŽITKŮ...

24.05.2013 
ZÚČASTNILI JSME SE AKCE AQUA UNITED V KRYTÉM BAZÉNU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, NA KTEROU NÁS POZVAL STACIONÁŘ ČLOVÍČEK.

24.05.2013 
V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ MILOVNÍKŮ CYKLISTIKY CYKLO GLACENSIS 2013 SE U NÁS ZASTAVIL ŽAMPAŠSKÝ PELETON SE SVÝMI NADŠENCI. POTÉ OPĚT SPOLEČNĚ ŠLÁPLI DO PEDÁLŮ A VYDALI SE NA CESTU...

24.05.2013 
VYDALI JSME SE DO SLATINY NAD ZDOBNICÍ ZA NAŠÍ CANISTERAPEUTKOU PANÍ KATEŘINOU TOTHOVOU - PODÍVAT SE NA NOVÉ ČLENY JEJICH PSÍ RODINY - DESET ŠTĚNAT ZLATÉHO RETRÍVRA. A NEZŮSTALO JEN U PSŮ..

28.04.2013 
V PÁTEK 26. 4. 2013 JSME SE V RÁMCI POUTĚ SV. JIŘÍ V KUNVALDĚ ZÚČASTNILI SLAVNOSTNÍ MŠE VE ZDEJŠÍM KOSTELE...

26.04.2013 
MÁME V DOMOVĚ NOVÉ PŘÍRŮSTKY V PODOBĚ DVOU ŽIVÝCH TVORŮ, KTERÉ SE RÁZEM STALI STŘEDEM POZORNOSTI, SOTVA SE TU OBJEVILI. KDO TO JE?

19.04.2013 
OPĚT JSME SE ZÚČASTNILI TURNAJE VE STOLNÍM TENISE V NOVÉM BYDŽOVĚ...

16.04.2013 
V NEDĚLI 14. DUBNA 2013 JSME SE AKTIVNĚ ZÚČASTNILI RECITÁLU SLÁVKA KLECANDRA, A TO V KOSTELE SV. JIŘÍ V KUNVALDĚ...

26.03.2013 
VE DNECH 17. - 23. 3. 2013 JSME SE ZÚČASTNILI REKREAČNÍHO POBYTU V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH. VŠEM SE NÁM TAM MOC LÍBILO A ZA ROK BYCHOM SEM CHTĚLI VYRAZIT ZASE...

21.03.2013 
V SOBOTU 16. 3. 2013 JSME VE SPOLEČNOSTI CLANU ORLICKÝCH HORALŮ A SKUPINY CHEERS OSLAVILI SVÁTEK SV. PATRIKA V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ SAMOTY ADELHEID...

10.01.2013 
V PÁTEK 4. LEDNA 2013 JSME SE PŘEVLÉKLI ZA TŘI KRÁLE A ŠLI JSME ZAZPÍVAT A POPŘÁT VŠEM V DOMOVĚ VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU...

21.12.2012 
VE STŘEDU 19. 12. 2012 JSME VYSTUPOVALI V KAPLI SV. BARTOLOMĚJE V DOMOVĚ POD HRADEM NA ŽAMPACHU, TENTOKRÁT PRO ŽÁKY LETOHRADSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY...

21.12.2012 
V ÚTERÝ 18. 12. 2012 SI STŘÍBRŇÁK V DOMOVĚ SPOLU S OSTATNÍMI ZAZPÍVAL KOLEDY A VŠICHNI SE NALADILI NA VÁNOČNÍ STRUNU...

17.12.2012 
VE STŘEDU 12. 12. 2012 SE V AULE MÍSTNÍ ZŠ USKUTEČNILO ADVENTNÍ SETKÁNÍ S PŘÁTELI Z DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH A SE ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROKYTNICI V O. H.

10.12.2012 
VE ČTVRTEK 6. 12. 2012 JSME UKONČILI NAŠE TANEČNÍ LEKCE VĚNEČKEM, KTERÝ SE KONAL V DLOUHOŇOVICÍCH U ŽAMBERKA...

06.12.2012 
PO ROCE K NÁM OPĚT ZAVÍTAL MIKULÁŠ SE SVOJÍ DRUŽINOU...

06.12.2012 
VE STŘEDU 5.12.2012 SE V ROKYTNICI KONALA AKCE S NÁZVEM - VELKÁ MIKULÁŠSKÁ - KDE VYSTOUPIL NÁŠ STŘÍBRŇÁK SPOLEČNĚ S JINOU DOBOU Z KUNVALDU...

30.11.2012 
NAVŠTÍVILA NÁS PANÍ MGR. BRONISLAVA HALBRŠTÁTOVÁ - Z KRÁLOVEHRADECKÉ DIECÉZE A VYPRÁVĚLA NÁM O SVÉ CESTĚ DO ZAMBIE...

13.11.2012 
V PÁTEK 9.11. SE U NÁS ODEHRÁLO DUDÁCKÉ VYSTOUPENÍ NA LIDOVOU NOTU V PODÁNÍ PANA JINDŘICHA JANEČKA, KTERÉHO ZPĚVEM DOPROVÁZELA MGR. RADKA KREJČOVÁ. TO VŠE ZA ÚČASTI ČESKÉ TELEVIZE...

12.11.2012 
ZAČALI JSME JEZDIT NA LEKCE SPOLEČENSKÉHO TANCE DO DLOUHOŇOVIC U ŽAMBERKA...

12.09.2012 
NAŠE ZAŘÍZENÍ BYLO NOMINOVÁNO NA CENU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. VÍCE SI PŘEČTĚTE ZDE...

30.08.2012 
SRPEN SE NACHÝLIL KE SVÉMU KONCI A MY SE POMALU LOUČÍME S LÉTEM - ALE NE NIJAK TRAGICKY, HEZKY ZVESELA...

20.08.2012 
KRÁSNÉ LETNÍ POČASÍ SI ŘÍKALO O TO, STRÁVIT JEDNO SRPNOVÉ STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ DOMOVA, JEN TAK POSEDĚT A OPÉCT SI PÁREK. STALO SE A JEŠTĚ JSME SI U TOHO POSLECHLI HARMONIKU...

20.08.2012 
VYRAZILI JSME NA VÝLET DO MALÝCH SVATOŇOVIC...

05.08.2012 
OPĚT JSME NAVŠTÍVILI DEŠTNOU V O. H. V DOBĚ KONÁNÍ SVÁTKŮ SKLA...

30.06.2012 
VYUŽILI JSME HEZKÉHO POČASÍ A PODNIKLI JSME PĚŠÍ VÝLET DO NEDALEKÉHO JŮLINČINA ÚDOLÍ, KDE JSME SI PAK OPEKLI BUŘTY A STRÁVILI TAK HEZKÉ ODPOLEDNE...

26.06.2012 
BYLI JSME SE PODÍVAT NA LETECKÉM DNI V HRADCI KRÁLOVÉ. BYLO SE NA CO DÍVAT NA ZEMI I VE VZDUCHU...

21.06.2012 
PŘES ROKYTNICI V O. H. SE VE STŘEDU 20.6. KOLEM 17. HODINY PŘEHNALA BOUŘKA S PŘÍVALOVÝMI DEŠTI, NA MNOHA MÍSTECH ZASAHOVALI HASIČI. S VODOU JSME BOJOVALI I V NAŠEM DOMOVĚ...

19.06.2012 
NAVŠTÍVILI NÁS DĚTI Z ROKYTNICKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY A PŘEDVEDLY NÁM PÁSMO ŘÍKADEL A PÍSNÍ - OD ŘEHOŘE PO SLUNOVRAT. PROŽILI JSME TAK DÍKY NIM VELMI PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE...

14.06.2012 
VYRAZILI JSME NA VÝLET DO PASTVIN, PODÍVAT SE NA PŘEHRADU...

10.06.2012 
BYLI JSME NA VÝLETĚ VE SLATIŇANECH...

06.06.2012 
JAKO KAŽDÝ ROK I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA, ODKUD JSME SI PŘIVEZLI NEJEDNU MEDAILI...

04.06.2012 
SPOLEČNĚ S BARBUŠÁKY A PÁSMEM PIRÁTSKÝCH PÍSNÍ JSME VYSTOUPILI 26.5.2012 NA ZÁMECKÉ SLAVNOSTI V DOMOVĚ POD HRADEM NA ŽAMPACHU...

16.05.2012 
S NAŠIMI PŘÁTELI Z DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH JSME TRÉNOVALI NA NAŠE SPOLEČNÉ PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ, KTERÉ NÁS ČEKÁ 26. 5. 2012 V JEJICH DOMOVĚ. ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM JSOU PIRÁTSKÉ PÍSNĚ...

27.04.2012 
ZABODOVALI JSME NA TURNAJI VE STOLNÍM TENISE, KTERÝ SE KONAL 25. DUBNA 2012 V NOVÉM BYDŽOVĚ...

23.04.2012 
V RÁMCI PŘÍPRAV NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC JSME SI 19. DUBNA 2012 UDĚLALI TANEČNÍ DOPOLEDNE S ČARODĚJNICÍ, KTERÉHO SE ZÚČASTNILI I NAŠI PŘÁTELÉ Z DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH...

10.04.2012 
VE DNECH 5. - 6. DUBNA 2012 PROBĚHLA V DOMOVĚ JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA NAŠICH VÝROBKŮ...

07.03.2012 
ZÚČASTNILI JSME SE SPOLEČENSKÉHO PLESU V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ, KTERÝ 1. BŘEZNA 2012 POŘÁDAL DOMOV DĚDINA OPOČNO...

23.02.2012 
V SOBOTU 18. ÚNORA SE V ROKYTNICI KONAL MASOPUST, PRŮVOD SE ZASTAVIL I V NAŠEM DOMOVĚ...

21.02.2012 
ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT NA ZASNĚŽENÉ POHLEDY NA NÁŠ DOMOV...

14.02.2012 
MŮŽETE SE PODÍVAT, JAK JSME VYUŽILI MNOŽSTVÍ SNĚHU, KTERÉ NÁM LETOŠNÍ ZIMA DOPŘÁLA - ANEB JAK SE JEDNA HROMADA ZMĚNILA V SOCHU...

13.01.2012 
KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR V NAŠEM PROVEDENÍ POPŘÁL VŠEM JEN TO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE...

08.01.2012 
MŮŽETE NAHLÉDNOUT DO NAŠÍ FOTOGALERIE VÝROBKŮ NA PRODEJ - Z KERAMICKÉ, KOŠÍKÁŘSKÉ, TKALCOVSKÉ, ŠICÍ A HOBBY DÍLNY A VYBRAT ZDE NĚJAKÝ DÁREK PRO SVÉ BLÍZKÉ...

30.12.2011 
PŘED VÁNOCEMI JSME SE NALADILI ZPÍVÁNÍM KOLED...

07.12.2011 
TAK JAKO KAŽDÝ ROK, I LETOS K NÁM PŘIŠEL MIKULÁŠ SE SVOJI DRUŽINOU...

31.10.2011 
V RÁMCI DRUŽBY S ÚSP KVASINY JSME SI ZAHRÁLI 25. 10. 2011 SPOLEČNĚ TURNAJ V BOWLINGU, A TO V RESTAURACI U ZVONEČKU V KVASINÁCH...

24.10.2011 
DNE 18.10.2011 SE V KLUBU DRUŽBA OD 13 HODIN KONALA TRADIČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA RYTMUS. K TANCI A POSLECHU ZAHRÁLA SKUPINA FANTASY. VŠICHNI SE DOBŘE BAVILI. ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT NA FOTKY Z TÉTO AKCE...

20.10.2011 
VYRAZILI JSME NA 11. ROČNÍK PODZIMNÍHO PLESU, KTERÝ SE OPĚT KONAL NA PRAŽSKÉM VÝSTAVIŠTI, A SICE DNE 17. ŘÍJNA 2011. POŘÁDALA HO ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

15.10.2011 
V RÁMCI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSME SPOLEČNĚ SE SVÝMI PŘÁTELI 12. 10. 2011 VYSTOUPILI NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ POD HRADEM NA ŽAMPACHU...

30.08.2011 
OZNÁMENÍ PRO VEŘEJNOST - OD 1. 9. 2011 SE PO DOHODĚ S MĚSTEM ROKYTNICE UZAMYKÁ PRŮCHOD PŘES NAŠE ZAŘÍZENÍ, A TO OD 22:00 DO 4:30 HODIN. CO VEDLO K TOMUTO KROKU SI PŘEČTĚTE ZDE...

22.08.2011 
BYLI JSME SE PODÍVAT NA SVÁTKU KERAMIKY A SKLA V HRADCI KRÁLOVÉ, KDE JSME MĚLI MOŽNOST SHLÉDNOUT NEJROZTODIVNĚJŠÍ VÝROBKY A DOKONCE DOŠLO I NA LOĎ...

19.08.2011 
VYUŽILI JSME MOŽNOSTI PODÍVAT SE DO ČESKÉHO ROZHLASU V HRADCI KRÁLOVÉ...

10.08.2011 
V DEŠTNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH SE KONALY TRADIČNÍ SVÁTKY SKLA, KAM JSME SE ZAJELI PODÍVAT...

05.08.2011 
NAVŠTÍVILI JSME ARCHEOLOGICKÝ SKANZEN VILLA NOVA V UHŘÍNĚVSI...

30.07.2011 
BYLI JSME SE PODÍVAT NA LETECKÉM DNI V HRADCI KRÁLOVÉ...

11.06.2011 
První červnovou sobotu nás navštívila parta motorkářů a bylo se opravdu na co dívat...

10.06.2011 
V sobotu 4. 6. 2011 se v Bartošovicích v O. h. konal dětský den, na jehož programu jsme se také podíleli...

06.06.2011 
I letos jsme se zúčastnili Sportovních her, tentokrát se akce konala v Třemošnici...

03.05.2011 
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU pořádá akreditované semináře na téma KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE. Více si přečtěte zde...

03.05.2011 
Pálení čarodějnic a opékání špekáčků proběhlo v našem Domově 29. dubna 2011, všichni si akci dokonale užili...

02.05.2011 
Od 1.2.2011 je v Domově zprovozněna služba pro veřejnost STUDIO ZDRAVÍ, o které si můžete přečíst zde...

30.04.2011 
Byli jsme na výletě v ZOO Dvůr Králové nad Labem...

04.04.2011 
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA DO POZICE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK... podrobnosti zde...

21.03.2011 
Jarní prodejní výstava výrobků klientů Domova spojená s prezentací Studia zdraví proběhne v sobotu 16. dubna 2011 od 9 do 17 hodin. Více zde...

04.01.2011 
V novém roce jsme opět vyrazili na běžky...

03.01.2011 
Podívejte se, jak vypadá Domov v obrazech zimy, když vše přikryje sněhová pokrývka...

19.12.2010 
V našem Domově proběhla předvánoční prodejní výstava výrobků našich klientů z košíkářské, keramické, výtvarné či šicí dílny...

13.12.2010 
Navštívil nás pěvecký sbor Korálky ze žambereckého gymnázia a předvánočně nás naladil svými tóny...

10.12.2010 
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU HLEDÁ PRACOVNÍKA DO POZICE - FYZIOTERAPEUT...

08.12.2010 
Zde se můžete podívat na fotografie z Rytmu, který se konal tradičně v Klubu Družba v Rokytnici v Orlických horách, a to 12.10.2010.

07.12.2010 
PODÍVEJTE SE, JAKÉ AKTIVITY A TERAPIE NABÍZÍME NAŠIM KLIENTŮM PRO AKTIVNÍ VYUŽITÍ JEJICH VOLNÉHO ČASU...

07.12.2010 
ZVEME VÁS NA PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU VÝROBKŮ KLIENTŮ DOMOVA, KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 11. PROSINCE 2010...

09.09.2010 
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU RYTMUS, KTERÁ SE KONÁ DNE 12. 10. 2010 OD 13 HODIN V KLUBU DRUŽBA V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH...

02.08.2010 
Byli jsme se podívat na Leteckém dni v Hradci Králové...

03.07.2010 
ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ...

20.06.2010 
Tábořili jsme na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují...

15.06.2010 
Byli jsme na výletě okolím Haničky...

30.05.2010 
I letos jsme se zúčastnili Sportovních her v Trhové Kamenici...

23.03.2010 
ZVEME VÁS NA JARNÍ VÝSTAVU VÝROBKŮ KLIENTŮ NAŠEHO DOMOVA, KTERÁ SE KONÁ VE DNECH 27. 3. a 3. 4. 2010 OD 9 DO 11 HODIN A OD 14 DO 17 HODIN V PROSTORÁCH DOMOVA...

01.03.2010 
V rámci terapií a aktivit vyrábíme nejrůznější výrobky, zde se můžete podívat na nějaké, a to z arteterapie (výtvarná činnost) či z keramické dílny..

26.02.2010 
Letos byla zima na sníh štědrá, tak jsme toho museli využít, zvlášť, když jsme na horách, vytáhli jsme běžky a jelo se..

25.02.2010 
12. února se v Rokytnici konal tradiční Reprezentační ples Města, kde jsme měli společné předtančení ve spolupráci s Domovem pod hradem ze Žampachu..

24.02.2010 
Vlastnoručně jsme vyrobili krmítka pro ptáčky a chodíme je krmit, aby v této zimě neměli hlad..

18.01.2010 
Fotky z loňského Mikuláše...

10.11.2009 
Byli jsme na výletě v Olomouci...

09.11.2009 
Vystupovali jsme na Benefičním koncertě v Kunvaldě...

08.11.2009 
Zúčastnili jsme se Podzimního plesu v Praze na výstavišti...

15.08.2009 
Podnikli jsme výlet do Malých Svatoňovic a nedalekého Trutnova...

27.07.2009 
Tento měsíc jsme začali jezdit za naší novou aktivitou, kterou se stala HIPOTERAPIE...

03.07.2009 
!!! POZOR !!! ZMĚNA VEDENÍ DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU...

01.07.2009 
Dovolená - Český ráj...

19.06.2009 
I letos jsme se zúčastnili Sportovních her v Trhové Kamenici...

21.03.2009 
12. BŘEZNA 2009 JSME SE ZÚČASTNILI 12. SPOLEČENSKÉHO PLESU V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ...

21.03.2009 
PODÍVEJTE SE, CO JSME V ÚNORU VYTVOŘILI Z TÉ BÍLÉ SNĚHOVÉ NADÍLKY...

24.02.2009 
TADY SE MŮŽETE PODÍVAT NA SNĚHOVOU NADÍLKU, KTERÁ SVOU BÍLOU PEŘINOU PŘIKRYLA CELÝ AREÁL DOMOVA...

11.02.2009 
ZDE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT, JAK PROBÍHAL ŠTĚDRÝ DEN NA JEDNOTLIVÝCH VILKÁCH A NOVÉ BUDOVĚ...

19.12.2008 
VE STŘEDU 10. 12. 2008 PROBĚHLO PŘESTĚHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KLIENTEK DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Z OPOČNA ZPĚT DO DOMOVA V ROKYTNICI V O. H.

19.12.2008 
ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT, JAKÉ AKTIVITY A TERAPIE NABÍZÍME KLIENTŮM DOMOVA...

07.12.2008 
V SOBOTU DNE 6. 12. 2008 SE V DOMOVĚ KONAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE SETKAL S VELKÝM ZÁJMEM VEŘEJNOSTI. CELÝ AREÁL NAVŠTÍVILO NĚKOLIK SET NÁVŠTĚVNÍKŮ.

07.12.2008 
DNE 4. PROSINCE 2008 SE KONALO SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU V ROKYTNICI V O. H. ZA ÚČASTI CCA 60 ČESTNÝCH HOSTŮ...

05.12.2008 
DNE 5. 12. 2008 NÁS V OPOČNĚ NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ...

30.10.2008 
AKTUÁLNÍ OBRÁZKY Z PROBÍHAJÍCÍ PŘESTAVBY ÚSP NA DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU SI PROHLÉDNETE ZDE...

29.10.2008 
ZDE SI PŘEČTĚTE VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE DOMOVA K AKTUÁLNÍ SITUACI PŘESTAVBY...

13.10.2008 
TAKTO BUDE VYPADAT AREÁL DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU PO JEHO DOKONČENÍ KE KONCI LETOŠNÍHO ROKU...

30.07.2008 
JEDNOHO KRÁSNÉHO ČERVENCOVÉHO DNE JSME PODNIKLI VÝLET DO RATIBOŘIC A BABIČČINA ÚDOLÍ...

10.07.2008 
NAŠE DRUHÁ DOVOLENÁ V ČESKÉM RÁJI PROBĚHLA POSLEDNÍ TÝDEN V ČERVNU A BYLA TAKÉ MOC PŘÍJEMNÁ...

10.07.2008 
POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ TÝDEN JSME STRÁVILI NA PŘÍJEMNÉ DOVOLENÉ V POLIČCE...

09.07.2008 
V TÝDNU OD 19. - 23. 5. 2008 JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TRHOVÉ KAMENICI. PODÍVEJTE SE, JAK JSME SOUTĚŽILI...

27.05.2008 
UŽ JE TO VÍCE NEŽ ROK, CO SE NAŠÍM DOČASNÝM DOMOVEM STALY PROSTORY BÝVALÉHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE V OPOČNĚ. Zde si můžete prohlédnout obrázky...

20.05.2008 
V LETOŠNÍM ROCE JSME ZAHÁJILI V NAŠEM ZAŘÍZENÍ CANISTERAPII, KTEROU PŘIVÍTALY NAŠE KLIENTKY S VELKÝM NADŠENÍM...

15.01.2008 
Dne 18. 9. 2007 proběhl v areálu bývalého ÚSP v Rokytnici v O. h. Den otevřených dveří u příležitosti -poločasu výstavby- akce: Přestavba ÚSP Rokytnice v O. h. - DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

10.01.2008 
Rozhovor s ředitelem DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU, otištěný v červnovém čísle Horského Kurýra...

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:428 112