21.07.2022
Výběrové řízení kuchař / kuchařka

21.07.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - Pracovník v sociálních službách

30.05.2022
V dubnu 2022 bylo Chráněné bydlení zahrnuto do projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“, který je předkládán do Operačního programu Zaměstnanost+, dále jen OPZ. Realizace projektu spočívá v zajištění Chráněného bydlení Náchod, vzniklého Transformací Domova a byla zahájena podpisem protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku mezi KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM a DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

Rozhovor s ředitelem DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU Tisk článku  

HORSKÝ KURÝR - ČERVEN 2007

V tomto čísle Horského kurýra jsme pro vás připravili další rozhovor. Tentokrát s panem Josefem Grunclem, ředitelem ÚSP v Rokytnici v O. h. 

Pane řediteli, jak to v současné době vypadá s přestavbou ÚSP v Rokytnici v O.h.?

Přestavba celého areálu ústavu se již rozběhla naplno. Na podzim loňského roku byly dokončeny veškeré přípravné práce a zároveň byl vybrán zhotovitel tohoto díla. Stalo se jím na základě výběrového řízení Sdružení REGIO-STAV & NOVOS Praskačka. Koncem ledna letošního roku byla podepsána smlouva o dílo a začátkem února se začalo s vlastní přestavbou. Nejprve na Dolní vilce, pak na Hlavní budově, Kalátově vilce a v březnu byly zahájeny také práce na Nové budově. Práce pokračují s mírným předstihem dle předem schváleného harmonogramu, na čemž se také velkou měrou podepsalo letošní pro stavební práce velmi příznivé zimní počasí. Ukončení přestavby je naplánováno do konce září 2008.
 
Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na přestavbu ÚSP?
Celá přestavba je financována z rozpočtu Královéhradeckého kraje – Fondu rozvoje a reprodukce pro odvětví sociálních věcí. Předpokládané celkové výdaje na přestavbu ústavu činí 62 milionů korun.
 
Kde žijí (bydlí) v současné době klientky ÚSP a jak se jim v „dočasném“ domově líbí.
Ještě před vlastním zahájením přestavby byla část klientek našeho ústavu přemístěna natrvalo do jiných zařízení Královéhradeckého kraje. Nám zůstalo celkem 32 klientek, které byly v polovině února dočasně přestěhovány do našeho detašovaného pracoviště v ÚSP Opočno. Přestěhování i dočasný pobyt v tomto zařízení zvládají klientky podle mého názoru dobře, na čemž mají nemalou zásluhu i zaměstnanci našeho ústavu, kteří provoz tohoto „dočasného“ domova zajišťují. Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování všem, kteří mají svůj podíl na úspěšném plnění tohoto úkolu. A toto se týká i vedení ÚSP Opočno, které nám vychází všemožně vstříc.
Mohu říci, že naše klientky jsou v novém domově spokojeni, ale přesto říkají, že se už moc těší, až se vrátí zpátky do Rokytnice v O.h.
 
Kolik máte celkem zaměstnanců?
V současné době je u nás zaměstnáno v pracovním poměru 28 zaměstnanců.
 
Byli jste nuceni z důvodu dočasné změny pracoviště ÚSP do Opočna propustit některé stávající zaměstnance?
Před zahájením přemístění bylo rozhodnuto naším zřizovatelem, že se počet zaměstnanců sníží ze 30 na 28. Jelikož v té době odcházely dvě zaměstnankyně do starobního důchodu, nebylo nutné přistoupit k nějakému dalšímu propouštění.
 
Jaká klientela bude nově přestavěný ÚSP v Rokytnici v O.h. využívat a bude se počet klientů navyšovat oproti stávajícímu počtu?
Já se domnívám, že jsou dvě otázky, které veřejnost především zajímají a toto je jedna z nich. Náš ústav, který se v nejbližší době přejmenuje na DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU bude sloužit jako pobytové zařízení pro 50 osob a bude mít registraci na dva druhy sociálních služeb, a to:
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tady je počítáno s tím, že zde bude umístěno přibližně 30 našich stávajících klientek.
2. Domov se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zde bych chtěl podotknout, že v našem zařízení nebudou umístěny osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách (tj.především alkoholu a drogách). My počítáme s tím, že v uvedeném domově bude umístěno přibližně 20 klientů, jejichž výběr bude proveden našim zařízením ve spolupráci s příslušnými lékaři na základě sociálního šetření a výběrového řízení. Mohu říci, že zájem o umístění v tomto typu služby u nás projevilo již 25 zájemců. A to do otevření nového zařízení zbývá ještě více než rok.  
 
Budou zde k dispozici nová pracovní místa?
A toto je asi ta druhá otázka, která veřejnost nejvíce zajímá. V současné době probíhají jednání o budoucím personálním obsazení nového zařízení. Současný trend poskytování sociálních služeb a dodržování standardů vyžaduje co nejbližší celodenní kontakt zaměstnanců s klienty. Z tohoto důvodu je nutné dostatečné personální zajištění této služby. Naše představa je, že by se počet zaměstnanců měl zvýšit asi na 45, to je navýšení přibližně o 17 zaměstnanců, z toho bychom chtěli přijmout minimálně 4 muže. Pro práci v sociálních službách je mimo jiné potřeba splnit podmínku odborné způsobilosti. Na jaře příštího roku počítáme s tím, že všem zájemcům zajistíme možnost absolvování akreditačního kurzu.
 
Jaké jsou plány do budoucnosti?
Hlavním úkolem je vybudovat zde domov pro ty, kteří ne svou vinou potřebují naší pomoc a tento domov vybudovat na úrovni 21. století, aby obyvatelé i zaměstnanci tohoto zařízení byli spokojeni a cítili se zde dobře. To je nelehký úkol, ale podle toho jak toto zvládneme, tak nás bude hodnotit i veřejnost a na vztahu veřejnosti k našemu zařízení nám velmi záleží.
Dalším plánem, který již projednáváme s naším zřizovatelem, je vybudování školícího střediska v našich prostorách pro sociální zařízení nejen našeho kraje. Tím bychom otevřeli i možnost pro některé rokytnické podnikatele v oblasti ubytování a stravování.
 
Co byste chtěli vylepšit či změnit?
Plánů je moc, ale chtěl bych se zmínit o jednom. V příštím roce je naplánována změna trasy silnice z Kunvaldu, která u ústavu bude pokračovat přímo k nádraží. Naším přáním je na místě mezi Horní a Kalátovou vilkou zrušit silnici a vytvořit zde park, který by byl přístupný jak naší klientele, tak široké veřejnosti. Veřejnost by tento průchod ústavem mohla využívat ke zkrácení cesty do města a k autobusové zastávce. Nechceme náš ústav uzavírat, ale naopak otevřít se, aby se veřejnost mohla sama přesvědčit o tom, kdo a jak žije v tomto zařízení.
 
 
 
 
 
© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:414 635