05.11.2020
Oznamujeme, že k dnešnímu dni byla v DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU zjištěna nákaza COVID 19. Jedná se o první případ, nakažen je zaměstnanec. DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU informoval všechny dotčené orgány a přijal veškerá opatření, která jsou uložena zákonnými normami. Nadále trvá zákaz návštěv v zařízení a další stanovená opatření, která směřují k minimalizaci šíření nákazy. O nastavených opatřeních jsou průběžně formou webových stránek podávány informace.Bližší info podá paní ředitelka Mgr. Eva Fremuthová, MBA.

13.10.2020
Oznámení platné od 13.10.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

12.10.2020
Oznámení platné od 9.10.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

Tisk článku  


 
V Í T E J T E   U   N Á S   . . .

 Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
telefon:  494 595 117 ,  494 595 901
IČ: 70188653

datová schránka: 2k9kidv

  

V současné době probíhá tvorba nových webových stránek.
Plánované datum spuštění 1.5.2020.

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:290 956