16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

18.04.2020
Dne 9.4.2020 vydalo MZ ČR mimořádné opatření týkající se prevence - ochrany ohrožených skupin obyvatel v ČR. Toto opatření se týká i DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. V rámci prevence před zavlečením nákazy COVID-19 do zařízení DOMOVA jsou realizována preventivní vyšetření, která se týkají všech našich zaměstnanců. Preventivní testování je prováděno každých 14 dní, po domluvě se smluvním lékařem proškolenými zdravotními sestrami domova. K 18.4.2020 bylo celkem testováno již 44 zaměstnanců s negativním výsledkem na nemoc COVID-19. Taktéž do dnešního dne nebyla potvrzena žádná nákaza nemocí COVID-19 u našich klientů. Prosíme veřejnost, aby akceptovala skutečnost, že přítomnost RZP v zařízení DOMOVA je vždy spojena se zhoršeným zdravotním stavem našich klientů, kterým však nemusí být výhradně diagnostikována v současné době ve všech pádech skloňovaná nákaza. Pokud potřebujete konkrétní, na pravdě založenou informaci, rádi Vám ji poskytneme. Telefonní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách. Děkujeme všem našim zaměstnancům za skvělou práci a veřejnosti za pochopení.

25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

Tisk článku  

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům letošní Tříkrálové sbírky, kteří vyrazili do všech koutů našeho rozlehlého Kunvaldu a neodradilo je ani velmi nepříznivé počasí. Díky píli koledníků a štědrosti dárců se u nás letos na charitu vybrala částka 20.094,- Kč.
Dík patří žákům naší ZŠ :
B. Matyášové, L. Šlesingerovi, L. Gregušové,  Z. Sýkorové, R. Tátošové, K. Kafkové, M. Tátošovi, A. Šlesingrové, R. Urbanovi, M. Flekrové, S. Jedličkové, H. Dittertové, J. Ulrychové, N. Kodytkové.
Zvláštní poděkování chceme vyjádřit také obyvatelům Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice, kteří nám se sbírkou pomáhají již několikátým rokem. Obyvatelé Kunvaldu je už tradičně čekají a těší se na jejich pěvecké vystoupení.

Za vedení městyse Kunvald
Ing. Josef Paďour
starostaPODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme našim asistentům v obcích, zástupcům obecních úřadů a farnosti. Zvláštní poděkování za obětavost patří také paní Gregušové a klientům Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat - za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková

Na Kopečku 356, Letohrad
(tel. 734 769 713)From: DPH Žampach, ředitel, Grätz Luděk, PaedDr.
Sent: Friday, October 19, 2012 10:35 AM
To: Eva Fremuthová
Subject: Poděkování

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych jménem pěveckého souboru Barbušáci z Domova pod hradem Žampach poděkovat za velkou profesionalitu při organizaci taneční soutěže RYTMUS. Vedoucí souboru velice ocenili výborné zázemí pro účinkující i jejich doprovod, pestrost a plynulost programu. V neposlední řadě si pochvalovali vstřícnost a ochotu organizátorů.

Poděkování též patří Vašim klientům a paní Bc. Martě Gregušové DiS. za spoluúčinkování. Bez nich by mělo vystoupení Barbušáků poloviční úspěch.

Spokojenost a velká pohoda z této akce byla patrná na tvářích všech účinkujících a diváků, kde se zračil upřímný úsměv.

 

Rád bych Vás a Vaše zpěváky pod vedením paní Bc. Marty Gregušové DiS. tímto pozval jako účinkující na Vánoční besídku, kde by společně s Barbušáky zpříjemnili adventní čas obyvatelům Domova pod hradem Žampach.

 

     S pozdravem

     Luděk GrätzHORSKÝ KURÝR - ŘÍJEN 2012

 

Děkujeme panu Milanovi Kminiakovi z Rokytnice v O. h.
za poskytnutý materiál a pomůcky do naší hobby-dílny
a za jeho vstřícnost a ochotu, kdykoliv jsme něco potřebovali.Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho zařízení na Městském plese v Rokytnici v O. h.
v únoru 2010, a to MARTĚ GREGUŠOVÉ (toho času na mateřské dovolené) 
a GABRIELE BRŮNOVÉ za nácvik tanečního vystoupení s našimi klienty
a klienty z Domova pod hradem Žampach.
více fotografií z této akce zde - Předtančení na městském pleseHORSKÝ KURÝR - ÚNOR 2010ŽAMBERSKÉ LISTY - ŘÍJEN 2009

 

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:278 619