21.07.2022
Výběrové řízení kuchař / kuchařka

21.07.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - Pracovník v sociálních službách

30.05.2022
V dubnu 2022 bylo Chráněné bydlení zahrnuto do projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“, který je předkládán do Operačního programu Zaměstnanost+, dále jen OPZ. Realizace projektu spočívá v zajištění Chráněného bydlení Náchod, vzniklého Transformací Domova a byla zahájena podpisem protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku mezi KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM a DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

Tisk článku  

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům letošní Tříkrálové sbírky, kteří vyrazili do všech koutů našeho rozlehlého Kunvaldu a neodradilo je ani velmi nepříznivé počasí. Díky píli koledníků a štědrosti dárců se u nás letos na charitu vybrala částka 20.094,- Kč.
Dík patří žákům naší ZŠ :
B. Matyášové, L. Šlesingerovi, L. Gregušové,  Z. Sýkorové, R. Tátošové, K. Kafkové, M. Tátošovi, A. Šlesingrové, R. Urbanovi, M. Flekrové, S. Jedličkové, H. Dittertové, J. Ulrychové, N. Kodytkové.
Zvláštní poděkování chceme vyjádřit také obyvatelům Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice, kteří nám se sbírkou pomáhají již několikátým rokem. Obyvatelé Kunvaldu je už tradičně čekají a těší se na jejich pěvecké vystoupení.

Za vedení městyse Kunvald
Ing. Josef Paďour
starostaPODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme našim asistentům v obcích, zástupcům obecních úřadů a farnosti. Zvláštní poděkování za obětavost patří také paní Gregušové a klientům Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat - za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková

Na Kopečku 356, Letohrad
(tel. 734 769 713)From: DPH Žampach, ředitel, Grätz Luděk, PaedDr.
Sent: Friday, October 19, 2012 10:35 AM
To: Eva Fremuthová
Subject: Poděkování

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych jménem pěveckého souboru Barbušáci z Domova pod hradem Žampach poděkovat za velkou profesionalitu při organizaci taneční soutěže RYTMUS. Vedoucí souboru velice ocenili výborné zázemí pro účinkující i jejich doprovod, pestrost a plynulost programu. V neposlední řadě si pochvalovali vstřícnost a ochotu organizátorů.

Poděkování též patří Vašim klientům a paní Bc. Martě Gregušové DiS. za spoluúčinkování. Bez nich by mělo vystoupení Barbušáků poloviční úspěch.

Spokojenost a velká pohoda z této akce byla patrná na tvářích všech účinkujících a diváků, kde se zračil upřímný úsměv.

 

Rád bych Vás a Vaše zpěváky pod vedením paní Bc. Marty Gregušové DiS. tímto pozval jako účinkující na Vánoční besídku, kde by společně s Barbušáky zpříjemnili adventní čas obyvatelům Domova pod hradem Žampach.

 

     S pozdravem

     Luděk GrätzHORSKÝ KURÝR - ŘÍJEN 2012

 

Děkujeme panu Milanovi Kminiakovi z Rokytnice v O. h.
za poskytnutý materiál a pomůcky do naší hobby-dílny
a za jeho vstřícnost a ochotu, kdykoliv jsme něco potřebovali.Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho zařízení na Městském plese v Rokytnici v O. h.
v únoru 2010, a to MARTĚ GREGUŠOVÉ (toho času na mateřské dovolené) 
a GABRIELE BRŮNOVÉ za nácvik tanečního vystoupení s našimi klienty
a klienty z Domova pod hradem Žampach.
více fotografií z této akce zde - Předtančení na městském pleseHORSKÝ KURÝR - ÚNOR 2010ŽAMBERSKÉ LISTY - ŘÍJEN 2009

 

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:386 812