21.07.2022
Výběrové řízení kuchař / kuchařka

21.07.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA - Pracovník v sociálních službách

30.05.2022
V dubnu 2022 bylo Chráněné bydlení zahrnuto do projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“, který je předkládán do Operačního programu Zaměstnanost+, dále jen OPZ. Realizace projektu spočívá v zajištění Chráněného bydlení Náchod, vzniklého Transformací Domova a byla zahájena podpisem protokolu o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku mezi KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM a DOMOVEM NA STŘÍBRNÉM VRCHU.

29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

CANISTERAPIETisk článku  

... zjednodušeně řečeno je to "léčba pomocí psa" a vše co je pro udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Základem pro výkon canisterapie je dobrá povaha psa a sociální cítění psovoda. PES musí mít pevnou povahu bez bázlivosti a agresivity, která se prověřuje zkouškami. Mít rád zvířata nebo je alespoň tolerovat. Musí milovat cizí lidi. Ovládat základní poslušnost - přivolání, sedni, lehni, stůj, ovladatelnost na vodítku a zákaz (přerušení) vykonávané činnosti. Nezáleží na velikosti ani na průkazu původu. Také malý psík dokáže dát značnou dávku veselí a zlepšení psychiky. Statný pes buduje sebevědomí a toleranci.

CANISTERAPEUT - musí být především člověkem ochotným obětovat svůj volný čas. Jediná mzda psovoda je pocit, že vykonal činnost, která pomohla jiným lidem, kteří se například cítí osamělí či zbyteční. Pomáhá postiženým lidem, dětem bez domova. Místo peněz vidí rozzářené oči, veselost, spokojenost, ochotnější přístup k rehabilitaci či dříve odmítané vyšetření. Může pomoci při obnovování hmatových vjemů, uvolńování spasmů a křečí.

JAK CT POMÁHÁ - zdravé lidi dokáže motivovat, učit, jak se správně chovat (nejen ke psům, ale i ostatním zvířatům), lidem s postižením pomáhá např. polohováním se uvolňovat a zvyšovat jejich tělesnou teplotu, hrami rozvíjet jejich motoriku, odbourávat agresivitu apod. 

Podrobnější informace o zkouškách, kterými musí projít canisterapeut se svým psem a co všechno tyto zkoušky obnášejí si můžete přečíst zde - zkoušky - canisterapie
 

(info o CT je čerpáno z webových stránek canisterapeutické skupiny Cantes Náchod)    

V našem zařízení provádí CT p. Kateřina Tothová ze Slatiny nad Zdobnicí,
kterou doprovází pejsci Dixi a Špageta. 


Na fotografie se můžete podívat zde - Canisterapie - listopad 2010
                                                                    Canisterapie - červen 2011 a v dalších fotogaleriích.

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:386 812