25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

17.03.2020
UZAVŘENÍ BRANEK DOMOVA - DO ODVOLÁNÍ JSOU UZAMČENY VŠECHNY BRANKY DOMOVA.

03.03.2020
Z důvodu opatření týkající se virového onemocnění se nebude konat jarní výstava v Domově. Děkujeme za pochopení.

03.03.2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KHS Hradec Králové

03.03.2020
KRITÉRIA HODNOCENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

03.03.2020
DŮLEŽITÉ!!! INFORMACE K PREVENCI PROTI INFEKČNÍMU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

CANISTERAPIETisk článku  

... zjednodušeně řečeno je to "léčba pomocí psa" a vše co je pro udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Základem pro výkon canisterapie je dobrá povaha psa a sociální cítění psovoda. PES musí mít pevnou povahu bez bázlivosti a agresivity, která se prověřuje zkouškami. Mít rád zvířata nebo je alespoň tolerovat. Musí milovat cizí lidi. Ovládat základní poslušnost - přivolání, sedni, lehni, stůj, ovladatelnost na vodítku a zákaz (přerušení) vykonávané činnosti. Nezáleží na velikosti ani na průkazu původu. Také malý psík dokáže dát značnou dávku veselí a zlepšení psychiky. Statný pes buduje sebevědomí a toleranci.

CANISTERAPEUT - musí být především člověkem ochotným obětovat svůj volný čas. Jediná mzda psovoda je pocit, že vykonal činnost, která pomohla jiným lidem, kteří se například cítí osamělí či zbyteční. Pomáhá postiženým lidem, dětem bez domova. Místo peněz vidí rozzářené oči, veselost, spokojenost, ochotnější přístup k rehabilitaci či dříve odmítané vyšetření. Může pomoci při obnovování hmatových vjemů, uvolńování spasmů a křečí.

JAK CT POMÁHÁ - zdravé lidi dokáže motivovat, učit, jak se správně chovat (nejen ke psům, ale i ostatním zvířatům), lidem s postižením pomáhá např. polohováním se uvolňovat a zvyšovat jejich tělesnou teplotu, hrami rozvíjet jejich motoriku, odbourávat agresivitu apod. 

Podrobnější informace o zkouškách, kterými musí projít canisterapeut se svým psem a co všechno tyto zkoušky obnášejí si můžete přečíst zde - zkoušky - canisterapie
 

(info o CT je čerpáno z webových stránek canisterapeutické skupiny Cantes Náchod)    

V našem zařízení provádí CT p. Kateřina Tothová ze Slatiny nad Zdobnicí,
kterou doprovází pejsci Dixi a Špageta. 


Na fotografie se můžete podívat zde - Canisterapie - listopad 2010
                                                                    Canisterapie - červen 2011 a v dalších fotogaleriích.

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:250 701