16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

18.04.2020
Dne 9.4.2020 vydalo MZ ČR mimořádné opatření týkající se prevence - ochrany ohrožených skupin obyvatel v ČR. Toto opatření se týká i DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. V rámci prevence před zavlečením nákazy COVID-19 do zařízení DOMOVA jsou realizována preventivní vyšetření, která se týkají všech našich zaměstnanců. Preventivní testování je prováděno každých 14 dní, po domluvě se smluvním lékařem proškolenými zdravotními sestrami domova. K 18.4.2020 bylo celkem testováno již 44 zaměstnanců s negativním výsledkem na nemoc COVID-19. Taktéž do dnešního dne nebyla potvrzena žádná nákaza nemocí COVID-19 u našich klientů. Prosíme veřejnost, aby akceptovala skutečnost, že přítomnost RZP v zařízení DOMOVA je vždy spojena se zhoršeným zdravotním stavem našich klientů, kterým však nemusí být výhradně diagnostikována v současné době ve všech pádech skloňovaná nákaza. Pokud potřebujete konkrétní, na pravdě založenou informaci, rádi Vám ji poskytneme. Telefonní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách. Děkujeme všem našim zaměstnancům za skvělou práci a veřejnosti za pochopení.

25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

CANISTERAPIETisk článku  

... zjednodušeně řečeno je to "léčba pomocí psa" a vše co je pro udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Základem pro výkon canisterapie je dobrá povaha psa a sociální cítění psovoda. PES musí mít pevnou povahu bez bázlivosti a agresivity, která se prověřuje zkouškami. Mít rád zvířata nebo je alespoň tolerovat. Musí milovat cizí lidi. Ovládat základní poslušnost - přivolání, sedni, lehni, stůj, ovladatelnost na vodítku a zákaz (přerušení) vykonávané činnosti. Nezáleží na velikosti ani na průkazu původu. Také malý psík dokáže dát značnou dávku veselí a zlepšení psychiky. Statný pes buduje sebevědomí a toleranci.

CANISTERAPEUT - musí být především člověkem ochotným obětovat svůj volný čas. Jediná mzda psovoda je pocit, že vykonal činnost, která pomohla jiným lidem, kteří se například cítí osamělí či zbyteční. Pomáhá postiženým lidem, dětem bez domova. Místo peněz vidí rozzářené oči, veselost, spokojenost, ochotnější přístup k rehabilitaci či dříve odmítané vyšetření. Může pomoci při obnovování hmatových vjemů, uvolńování spasmů a křečí.

JAK CT POMÁHÁ - zdravé lidi dokáže motivovat, učit, jak se správně chovat (nejen ke psům, ale i ostatním zvířatům), lidem s postižením pomáhá např. polohováním se uvolňovat a zvyšovat jejich tělesnou teplotu, hrami rozvíjet jejich motoriku, odbourávat agresivitu apod. 

Podrobnější informace o zkouškách, kterými musí projít canisterapeut se svým psem a co všechno tyto zkoušky obnášejí si můžete přečíst zde - zkoušky - canisterapie
 

(info o CT je čerpáno z webových stránek canisterapeutické skupiny Cantes Náchod)    

V našem zařízení provádí CT p. Kateřina Tothová ze Slatiny nad Zdobnicí,
kterou doprovází pejsci Dixi a Špageta. 


Na fotografie se můžete podívat zde - Canisterapie - listopad 2010
                                                                    Canisterapie - červen 2011 a v dalších fotogaleriích.

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:277 913