29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

28.02.2022
Informace, týkající se změny úhrad za ubytování, stravu a péči

14.01.2022
Dne 6. 1. 2022 byl otevřen objekt Chráněného bydlení v Náchodě.

12.11.2021
Vzhledem ke zhoršující se situaci epidemie – COVID 19 jsme se, po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého k, rozhodli zrušit plánovanou vánoční výstavu výrobků klientů v našem zařízení dne 20. 11. 2021. Děkujeme za pochopení.

Vizualizace areálu DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHUTisk článku  

Takto vypadala vizualizace areálu DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU  
před jeho dokončením koncem roku 2008...

                                   novy_areal_domova.pdf 
                                                                            (podrobný náhled)
    

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:369 522