29.04.2022
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

17.03.2022
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU plánuje Taneční akci Rytmus 2022 v termínu 15.9.2022.

17.03.2022
Velikonoční prodejní výstava se koná dne 9.4.2022 v čase 9,00 – 12,00 hodin; 13,00 – 15,00 hodin.

28.02.2022
Informace, týkající se změny úhrad za ubytování, stravu a péči

14.01.2022
Dne 6. 1. 2022 byl otevřen objekt Chráněného bydlení v Náchodě.

12.11.2021
Vzhledem ke zhoršující se situaci epidemie – COVID 19 jsme se, po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého k, rozhodli zrušit plánovanou vánoční výstavu výrobků klientů v našem zařízení dne 20. 11. 2021. Děkujeme za pochopení.

Informace, týkající se změny úhrad za ubytováníTisk článku  

Informace, týkající se změny úhrad za ubytování, stravu a péči – stanovené vyhláškou č. 34/2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dobrý den, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o připravované změně úhrad za ubytování, stravu a péči. Ke změně výše úhrad dojde s účinností od 1. 4. 2022. V současné době připravujeme nové smlouvy o poskytování sociálních služeb, k jejich projednání budete postupně osloveni.

Bližší informace Vám na vyžádání sdělíme.

Děkujeme za pochopení.

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:369 518