27.09.2021
Vstup do budov zařízení

17.06.2021
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM PLATNÉ OD 8.6.2021 JSOU ULOŽENY V NABÍDCE ZÁKLADNÍ INFORMACE.

05.05.2021
!!!VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO!!! - ZDRAVOTNÍ SESTRA

27.04.2021
INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V ZAŘÍZENÍ PLATNÉ OD 12.4.2021 JSOU ULOŽENY V ZÁKLADNÍCH INFORMACÍCH

11.02.2021
ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 11.2.2021

12.01.2021
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ KHS HRADEC KRÁLOVÉ ZE DNE 12.1.2021 JE DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ. Bližší informace podá ředitelka Domova Mgr. Eva Fremuthová, MBA, tel.č. 739 460 286

SEMINÁŘTisk článku  

Název akce:
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
A ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

akreditováno ČAS (Česká asociace sester)

Celkový počet dnů/celkový počet hodin vzdělávání: 1 den/7 vyučovacích hodin 
                                           (5 dní/35 hodin celkem při absolvování všech témat) 

Komu je seminář určen
- pracovníkům v sociálních službách (PSS) 
- všeobecným sestrám
- sociálním pracovníkům

Přednášející:
Mgr. Milada Nádvorníková
(psycholog, pedagog, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti)

Účastnický poplatek:  600,-/1 den/7 hodin

Poplatek zaplaťte bezhotovostně na č. ú. 1243722379/0800
(nejpozději 10 dní před konáním akce).
- variabilní symbol je uveden u každého semináře
- do zprávy pro příjemce uveďte název vašeho zařízení.

Poplatek zahrnuje drobné občerstvení (káva, čaj, minerálka, sušenka).

Místo konání: DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách
                      (školící místnost - přízemí, bezbariérový přístup)


Všichni zúčastnění obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře. 

Témata:
1. seminář - sobota 16. 4. 2011 (8:30 - 16:00) VS 11001              
KOMUNIKACE - OBECNÁ PRAVIDLA
- sociální odhad
- empatie
- verbální + neverbální komunikace, řeč těla, dvojná vazba
- zóny (intimní, osobní, společenská, veřejná)
- temperament
- Holmes a Rahe - zátěžové situace
- chování typu A, B
- obranné mechanismy
- sociální opora + resilience
- efektivní hospodaření s časem
- relaxace           
  prihlaska_na_seminar_1.doc

2. seminář - pátek 29. 4. 2011 (14:00 - 18:15) VS 11002
KONFLIKTY A OBTÍŽNÍ KLIENTI
- Freud
- Ericson
- konflikty - interpersonální, intrapsychický
- prakticky - řešení konfliktu
- dotazník konfliktů
- energii bere, dává
- technika - kamínky
- Paterovo pravidlo
- test motivace
- transakční analýza - E. Berne
- projektivní techniky
- relaxace
        
  prihlaska_na_seminar_2.doc


3. seminář pátek 24. 6. 2011 (14:00 - 18:15) VS 11003
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE
- stres - eustres, distres
- fáze stresu
- test stresu - kognitivní, emocionální, tělesná
- psychická zátěž
- psychická odolnost k zátěži
- osobnost
- test štěstí
- vyjednávání
- BM
- já a ti druzí
- integrovaná psychoterapie - životní křivka
- dotazník sebepokrývajícího chování
- venkuverský dotazník                     
 
prihlaska_na_seminar_3.doc

4. seminář pondělí 27. 6. 2011 (14:00 - 18:15) VS 11004 
KRIZE - KRIZOVÁ INTERVENCE
- co je krize
- spouštěče
- typy
- krizové skupiny
- vývojové fáze rodiny
- krize muže
- krize ženy
- cyklus rodiny
- umírání - šok, popření, agrese, smlouvání, deprese, smíření
- workoholismus
- test stylu chování
- test kariérových kotev
    
  prihlaska_na_seminar_4.doc

5. seminář
- téma a termín bude včas upřesněn dle domluvy a zájmu účastníků


Bližší informace Vám poskytne ředitelka Domova Mgr. Eva Fremuthová
tel. 494 595 117
mob. 775 999 877
fremuthova@uspro.cz

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:340 784