16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

18.04.2020
Dne 9.4.2020 vydalo MZ ČR mimořádné opatření týkající se prevence - ochrany ohrožených skupin obyvatel v ČR. Toto opatření se týká i DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. V rámci prevence před zavlečením nákazy COVID-19 do zařízení DOMOVA jsou realizována preventivní vyšetření, která se týkají všech našich zaměstnanců. Preventivní testování je prováděno každých 14 dní, po domluvě se smluvním lékařem proškolenými zdravotními sestrami domova. K 18.4.2020 bylo celkem testováno již 44 zaměstnanců s negativním výsledkem na nemoc COVID-19. Taktéž do dnešního dne nebyla potvrzena žádná nákaza nemocí COVID-19 u našich klientů. Prosíme veřejnost, aby akceptovala skutečnost, že přítomnost RZP v zařízení DOMOVA je vždy spojena se zhoršeným zdravotním stavem našich klientů, kterým však nemusí být výhradně diagnostikována v současné době ve všech pádech skloňovaná nákaza. Pokud potřebujete konkrétní, na pravdě založenou informaci, rádi Vám ji poskytneme. Telefonní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách. Děkujeme všem našim zaměstnancům za skvělou práci a veřejnosti za pochopení.

25.03.2020
Domov na Stříbrném Vrchu oznamuje, že k dnešnímu dni (tj.25.03.2020, 10.40hod) nebyl v naší organizaci potvrzen žádný případ nákazy koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, a to ani mezi našimi zaměstnanci, ani mezi našimi klienty. Zaměstnankyně, která podstoupila vyšetření uvedenou nákazou, tak učinila sama, dobrovolně, z opatrnosti a loajality vůči zaměstnavateli, ostatním zaměstnancům a našim klientům, a to přesto, že jí praktický lékař diagnostikoval pouze chřipku bez symptomů nemoci COVID-19. Zároveň bychom rádi ubezpečili veřejnost, že povinnost nosit ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory apod., je v naší organizaci dodržována, když vyjímku z uvedené povinnosti mají naši klienti, pokud se pohybují v prostorách našeho zařízení (potvrzeno odborem sociálních věcí i právníkem).

SEMINÁŘTisk článku  

Název akce:
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
A ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

akreditováno ČAS (Česká asociace sester)

Celkový počet dnů/celkový počet hodin vzdělávání: 1 den/7 vyučovacích hodin 
                                           (5 dní/35 hodin celkem při absolvování všech témat) 

Komu je seminář určen
- pracovníkům v sociálních službách (PSS) 
- všeobecným sestrám
- sociálním pracovníkům

Přednášející:
Mgr. Milada Nádvorníková
(psycholog, pedagog, poradna pro manžele a partnery, kurzy pro veřejnost, rozvoj osobnosti)

Účastnický poplatek:  600,-/1 den/7 hodin

Poplatek zaplaťte bezhotovostně na č. ú. 1243722379/0800
(nejpozději 10 dní před konáním akce).
- variabilní symbol je uveden u každého semináře
- do zprávy pro příjemce uveďte název vašeho zařízení.

Poplatek zahrnuje drobné občerstvení (káva, čaj, minerálka, sušenka).

Místo konání: DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách
                      (školící místnost - přízemí, bezbariérový přístup)


Všichni zúčastnění obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře. 

Témata:
1. seminář - sobota 16. 4. 2011 (8:30 - 16:00) VS 11001              
KOMUNIKACE - OBECNÁ PRAVIDLA
- sociální odhad
- empatie
- verbální + neverbální komunikace, řeč těla, dvojná vazba
- zóny (intimní, osobní, společenská, veřejná)
- temperament
- Holmes a Rahe - zátěžové situace
- chování typu A, B
- obranné mechanismy
- sociální opora + resilience
- efektivní hospodaření s časem
- relaxace           
  prihlaska_na_seminar_1.doc

2. seminář - pátek 29. 4. 2011 (14:00 - 18:15) VS 11002
KONFLIKTY A OBTÍŽNÍ KLIENTI
- Freud
- Ericson
- konflikty - interpersonální, intrapsychický
- prakticky - řešení konfliktu
- dotazník konfliktů
- energii bere, dává
- technika - kamínky
- Paterovo pravidlo
- test motivace
- transakční analýza - E. Berne
- projektivní techniky
- relaxace
        
  prihlaska_na_seminar_2.doc


3. seminář pátek 24. 6. 2011 (14:00 - 18:15) VS 11003
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE
- stres - eustres, distres
- fáze stresu
- test stresu - kognitivní, emocionální, tělesná
- psychická zátěž
- psychická odolnost k zátěži
- osobnost
- test štěstí
- vyjednávání
- BM
- já a ti druzí
- integrovaná psychoterapie - životní křivka
- dotazník sebepokrývajícího chování
- venkuverský dotazník                     
 
prihlaska_na_seminar_3.doc

4. seminář pondělí 27. 6. 2011 (14:00 - 18:15) VS 11004 
KRIZE - KRIZOVÁ INTERVENCE
- co je krize
- spouštěče
- typy
- krizové skupiny
- vývojové fáze rodiny
- krize muže
- krize ženy
- cyklus rodiny
- umírání - šok, popření, agrese, smlouvání, deprese, smíření
- workoholismus
- test stylu chování
- test kariérových kotev
    
  prihlaska_na_seminar_4.doc

5. seminář
- téma a termín bude včas upřesněn dle domluvy a zájmu účastníků


Bližší informace Vám poskytne ředitelka Domova Mgr. Eva Fremuthová
tel. 494 595 117
mob. 775 999 877
fremuthova@uspro.cz

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:277 916