13.10.2020
Oznámení platné od 13.10.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

12.10.2020
Oznámení platné od 9.10.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

16.09.2020
Upozorňujeme, že nadále platí veškerá opatření vydaná k 1.9.2020 a dále oznamujeme, že v současné době v zařízení není žádný klient ani pracovník s nákazou COVID-19.

01.09.2020
Oznámení platné od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí COVID-19

02.06.2020
Krize pominula, děkujeme všem za pomoc při řešení náročné situace, na kterou nebyl nikdo připraven, ale se skvělými/obětavými zaměstnanci jsme ji zvládli výborně. Do dnešního dne nebyl v našem zařízení zaznamenán žádný případ nákazy, nadále probíhá testování zaměstnanců ve stanovených termínech 14 dní. Postupně rušíme nastavená opatření, jsme opatrní ale pozvolna se vracíme zpět k „normálu“. Vážíme si podpory ze stran veřejnosti, opatrovníků a dalších osob či organizací. Moc děkujeme. Chtěli bychom touto cestou všechny informovat o pravidlech, za kterých se mohou v DNSV či v rodinách klientů realizovat návštěvy, blíže viz ZÁKLADNÍ INFO – NÁVŠTĚVY OD 1.6.2020

28.05.2020
OZNÁMENÍ: Na základě rozhodnutí vlády o zrušení mimořádného opatření o zákazu volného pohybu osob oznamujeme občanům města, že od 1.6.2020 budou průchozí branky našeho zařízení opět odemčeny.

SNOEZELENTisk článku  

  

Co je SNOEZELEN ?

Kouzelné slůvko vzniklo v 70. letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat) a doezelen (dřímat).
Vytvořili je jako novotvar dva pracovníci civilní služby v soc. zařízení v Nizozemí. Pojmenovali tak stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podměty.
Dnes je tento pojem rozšířen po celém světě a jeho blahodárné působení zažívají nejen tělesně a duševně postižení lidé, ale slouží celé řadě potřebných jako metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zkvalitnění jejich života.
Každý z nás zažívá denně obrovské množství jevů a podnětů.  Dáváme je i přijímáme především prostřednictvím našich smyslů. Bez toho, co vidíme, slyšíme, cítíme i jíme, bychom nebyli tím, čím jsme, bez adekvátního prožívání bychom nemohli kvalitně poznávat a obohacovat náš život.
Požadavky na náš kladené, chaotičnost a uspěchanost jsou hlavními kritérii doby - ten kdo nezvládá je zahlcen léky, které mu mají pomoci.
A tady přichází jako jedna z metod pomoci Snoezelen. Místo pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, oslovení našich smyslů, klid, uspořádanost, útěk od okolních často stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost, potěšení, sdílení - a mnoho dalších - to jsou jen některé vyjmenované atributy účinku a dopadu Snoezelenu.
Je na každém jedinci co preferuje, potřebuje, chce, cítí.....
Kdo může využít Snoezelen? Každý kdo má zájem, kdo chce. Především však osoby trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, osoby s problémy v komunikaci aj. Z účinků Snoezelenu čerpají nejen pacienti, klienti, žáci, ale i ošetřující personál, vychovatelé, rodiče, terapeuti.....
Snoezelen terapie se uplatňuje v zařízeních škol, nemocnic, ústavů, domovů pro seniory, dětských domovů, a všude tam, kde chceme život sobě i jiným zkvalitnit.

(zdroj - web Snoezelen-koncept.cz - PhDr. Hana Stachová)


 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:286 500