18.11.2019
ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU VÝROBKŮ DÍLEN DOMOVA, KTERÁ SE KONÁ 30.11.2019 V PROSTORÁCH DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH.

16.09.2019
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU RYTMUS, KTERÁ SE KONÁ 19.9.2019 OD 13.00 HOD. V KD KLUB V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH.

25.03.2019
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU POŘÁDÁ PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU DNE 13.4.2019 V PROSTORÁCH DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU. JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ VÍTÁNI.

07.07.2017
PO ROCE JSME OPĚT ZOPAKOVALI MÓDNÍ PŘEHLÍDKU V DOMOVĚ ZA ÚČASTI TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA...

06.06.2017
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA.

10.04.2017
PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU NAŠICH JARNÍCH VÝROBKŮ...

SNOEZELENTisk článku  

  

Co je SNOEZELEN ?

Kouzelné slůvko vzniklo v 70. letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat) a doezelen (dřímat).
Vytvořili je jako novotvar dva pracovníci civilní služby v soc. zařízení v Nizozemí. Pojmenovali tak stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podměty.
Dnes je tento pojem rozšířen po celém světě a jeho blahodárné působení zažívají nejen tělesně a duševně postižení lidé, ale slouží celé řadě potřebných jako metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a setkávání ke zkvalitnění jejich života.
Každý z nás zažívá denně obrovské množství jevů a podnětů.  Dáváme je i přijímáme především prostřednictvím našich smyslů. Bez toho, co vidíme, slyšíme, cítíme i jíme, bychom nebyli tím, čím jsme, bez adekvátního prožívání bychom nemohli kvalitně poznávat a obohacovat náš život.
Požadavky na náš kladené, chaotičnost a uspěchanost jsou hlavními kritérii doby - ten kdo nezvládá je zahlcen léky, které mu mají pomoci.
A tady přichází jako jedna z metod pomoci Snoezelen. Místo pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, oslovení našich smyslů, klid, uspořádanost, útěk od okolních často stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost, potěšení, sdílení - a mnoho dalších - to jsou jen některé vyjmenované atributy účinku a dopadu Snoezelenu.
Je na každém jedinci co preferuje, potřebuje, chce, cítí.....
Kdo může využít Snoezelen? Každý kdo má zájem, kdo chce. Především však osoby trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, osoby s problémy v komunikaci aj. Z účinků Snoezelenu čerpají nejen pacienti, klienti, žáci, ale i ošetřující personál, vychovatelé, rodiče, terapeuti.....
Snoezelen terapie se uplatňuje v zařízeních škol, nemocnic, ústavů, domovů pro seniory, dětských domovů, a všude tam, kde chceme život sobě i jiným zkvalitnit.

(zdroj - web Snoezelen-koncept.cz - PhDr. Hana Stachová)


 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:243 308