02.11.2018
AKTUÁLNĚ !!! VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE - ZDRAVOTNÍ SESTRA

07.07.2017
PO ROCE JSME OPĚT ZOPAKOVALI MÓDNÍ PŘEHLÍDKU V DOMOVĚ ZA ÚČASTI TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA...

06.06.2017
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA.

10.04.2017
PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU NAŠICH JARNÍCH VÝROBKŮ...

27.01.2017
PODÍVEJTE SE NA FOTKY Z NAŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVY.

01.10.2016
1.10.2016 BYL V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU V ROKYTNICI V O.H. ZAHÁJEN PROJEKT TRANSFORMACE DNSV.

Tisk článku

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Rokytnice v Orlických horách

 

vyhlašuje výběrové řízení

 

na pracovní pozici: ZDRAVOTNÍ SESTRA

místo výkonu práce: Rokytnice v Orlických horách

platová třída: 10

pracovní poměr: 1,0 úvazku, na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)

termín výběrového řízení: ----

termín nástupu: 1. 9. 2018 popř. dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku,
  státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
  v České republice trvalý pobyt; stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
  další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
  České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
  ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: způsobilost k výkonu práce všeobecné sestry dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb.
  (SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ)

 • znalosti: zdravotní problematika v sociálních službách

 • požadovaná délka praxe: minimálně 1 rok

 • praxe v řídící funkci: ---

 • znalosti zákonů a dalších právních předpisů:

  zákon o sociálních službách

  vyhláška č. 505/2006 Sb.

  zákon o zdraví lidu

   

  Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)
 • empatie
 • kreativita
 • ochota se dále vzdělávat
 • schopnost samostatného rozhodování ve zdravotnické oblasti
 • schopnost vést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační dovednosti)

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • aktivní a výkonný/á
 • autoritativní, cílevědomý/á, profesionální
 • vyjednávací schopnosti, asertivita
 • flexibilní
 • organizační schopnosti

Náplň práce:

 • práce ZS – podávání léků, aplikace inj. i.m., asistence lékaři, úkony ošetřovatelské péče

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Martina Linertová, personalista,
tel.: 494 595 117, 702 021 507, email: personalista@dnsv.cz

Uzávěrka přihlášek: ---------

Přihlášky v elektronické podobě nebo po telefonické domluvě.

 

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech týkajících se správních činností
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu

Přineste k výběrovému řízení:

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady o absolvování školení či kurzů

       Mgr. Eva Fremuthová, MBA
                    ředitelka

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
Spediční program  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:236 123