19.02.2018
OZNÁMENÍ O VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZICÍCH - MZDOVÁ ÚČETNÍ + PERSONALISTA, PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ZDRAVOTNÍ SESTRA

07.07.2017
PO ROCE JSME OPĚT ZOPAKOVALI MÓDNÍ PŘEHLÍDKU V DOMOVĚ ZA ÚČASTI TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA...

06.06.2017
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA.

10.04.2017
PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU NAŠICH JARNÍCH VÝROBKŮ...

27.01.2017
PODÍVEJTE SE NA FOTKY Z NAŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVY.

01.10.2016
1.10.2016 BYL V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU V ROKYTNICI V O.H. ZAHÁJEN PROJEKT TRANSFORMACE DNSV.

Tisk článku

OZNÁMENÍ O VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZICÍCH
- mzdová účetní + personalista
- pracovník v sociálních službách
- zdravotní sestra

 

 

MZDOVÁ ÚČETNÍ A PERSONALISTA (hlavní pracovní poměr)
místo výkonu práce: Rokytnice v Orlických horách
platová třída: 8
- plat dle katalogu prací dle započtené odpracované doby v oboru i mimo něj,
   ve výši 15.450 Kč - 23.230 Kč/měsíčně hrubé mzdy (po zkušební době + os. ohodnocení)
pracovní poměr:  na dobu určitou  (s možností prodloužení)
termín nástupu: dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, státní občanství České republiky,
  popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
  stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
  některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky a ve znění
  pozdějších předpisů

Požadavky:

 • dosažené vzdělání:  středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • znalosti v oblasti:  mzdové účetnictví , personalistika, administrativa
 • požadovaná délka praxe: 3 roky
 • praxe v řídící funkci: x
 • znalosti zákonů a dalších právních předpisů: účetnictví, personalistika
 • řidičské oprávnění sk. B

Klíčové kompetence

 • Schopnost empatie
 • Schopnost rychlého rozhodnutí včetně odpovědnosti za toto rozhodnutí,
  schopnost odhadnout a vyhodnotit rizika
 • Schopnost zmapovat prostředí, získat informace a vhodně nabídnout pomoc. 
 • Loajalita.
 • Odpovědnost za svěřené hodnoty.
 • Profesionalita.
 • Schopnost týmové práce, schopnost komunikace s ostatními, schopnost přijímat kritiku,
  schopnost podpořit ostatní, poskytnout zpětnou vazbu.
 • Důslednost, přesnost, samostatnost, flexibilita, kreativita, sebereflexe.
 • Chuť se vzdělávat, umění uplatnit vzdělání v praxi, schopnost postupovat podle nastavených pravidel.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta,
  správa souborů, mzdový program)

Bližší informace k obsahu práce Vám podá  Dana Jandová
tel.: 494595117, 739449204, email: jandova@uspro.cz

S sebou vezměte:

 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením
  ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních
  příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
  (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, další doklady o absolvování
  školení či kurzů
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.
   

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (dohoda o provedení práce)
- 300 hodin, rozvržených dle potřeb organizace
- 120 Kč/hodina
- splnění kvalifikace dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. výhodou 

ZDRAVOTNÍ SESTRA (dohoda o provedení práce)
- 300 hodin, rozvržených dle potřeb organizace
- 150 Kč/hodina
- splnění kvalifikaceBližší informace k obsahu práce Vám podá  Dana Jandová
tel.: 494595117, 739449204, email: jandova@uspro.cz

 

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
Spediční program  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:199 365