10.07.2018
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - ZDRAVOTNÍ SESTRA aj.

07.07.2017
PO ROCE JSME OPĚT ZOPAKOVALI MÓDNÍ PŘEHLÍDKU V DOMOVĚ ZA ÚČASTI TANEČNÍ SKUPINY ALABAMA...

06.06.2017
I LETOS JSME SE ZÚČASTNILI SPORTOVNÍCH HER V TŘEMOŠNICI U RONOVA.

10.04.2017
PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU NAŠICH JARNÍCH VÝROBKŮ...

27.01.2017
PODÍVEJTE SE NA FOTKY Z NAŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVY.

01.10.2016
1.10.2016 BYL V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU V ROKYTNICI V O.H. ZAHÁJEN PROJEKT TRANSFORMACE DNSV.

Tisk článku

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
 

DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
Rokytnice v Orlických horách

vyhlašuje výběrové řízení


na pracovní pozici : zdravotní sestra
místo výkonu práce: Rokytnice v Orlických horách
platová třída: 10 ; stupeň dle délky praxe
pracovní poměr: 1,0 úvazku, na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
termín výběrového řízení bude stanoven po shromáždění došlých žádostí o zaměstnání

termín pro zaslání žádostí do výběrového řízení: 20.7.2018 do 13 hod.
termín nástupu: 1.9.2018  popř. dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: způsobilost k výkonu práce všeobecné sestry dle §5 zákona č. 96/2004 Sb. (SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ)

 • znalosti: zdravotní problematika v sociálních službách

 • požadovaná délka praxe: minimálně 1 rok

 • praxe v řídící funkci: ---

znalosti zákonů a dalších právních předpisů:

zákon o sociálních službách

vyhláška č. 505/2006 Sb.

zákon o zdraví lidu


Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a empatie
 • kreativita
 • ochota se dále vzdělávat
 • schopnost samostatného rozhodování ve zdravotnické oblasti
 • schopnost nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační dovednosti)
   

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • aktivní a výkonný/á
 • autoritativní, cílevědomý/á, profesionální
 • vyjednávací schopnosti, asertivita
 • flexibilní
 • organizační schopnosti

Náplň práce:  práce zdravotní sestry -  podávání léků, aplikace inj. i. m., asistence lékaři,
úkony ošetřovatelské péče.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Dana Jandová, personalista,
tel.: 494595117, 724885767 , email: jandova@dnsv.cz

Uzávěrka přihlášek: 20.7.2018, přihlášky elektronicky, nebo po telefonické domluvě,
možnost prohlídky zařízení.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
  a dovednostech týkajících se správních činností
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.

Přineste k výběrovému řízení:

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • další doklady o absolvování školení či kurzů

 

                                                                                              Mgr. Eva Fremuthová, MBA
                                                                                                     ředitelka domova

 

 

__________________________________________________________________________________


PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (dohoda o provedení práce)

 

- 300 hodin, rozvržených dle potřeb organizace
- 120 Kč/hodina
- splnění kvalifikace dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. výhodouZDRAVOTNÍ SESTRA (dohoda o provedení práce)
- 300 hodin, rozvržených dle potřeb organizace
- 150 Kč/hodina
- splnění kvalifikace

 Bližší informace k obsahu práce Vám podá  Dana Jandová
tel.: 494595117, 739449204, email: jandova@uspro.cz

 

 

 

© 2007 TH SOFT a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   
Spediční program  created by Jiří Trojan 06/2007
počítadlo:213 437